ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ศิษย์เก่าจากสาขาการบริหารโครงการ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าทรงคุณค่า ประจำปี 2567