หลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม GMI นำนักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในหัวข้อ ‘Investment in Australia’ ณ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ประ […]