ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มจธ. ร่วมคิกออฟปล่อยขบวนรถไฟตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง จากภาคเหนือ สู่ ภาคใต้ ขบวนแรก

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มจธ. ร่วมคิกออฟปล่อยขบวนรถไฟตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง จากภาคเหนือ สู่ ภาคใต้ ขบวนแรก หลังศึกษาประสิทธิภาพตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นฯ ร่วม 2 ปี อีกหนึ่งโครงการวิจัยจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) นำโดยหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

รถไฟขบวนแรกที่ขนผักผลไม้เมืองหนาวมุ่งสู่ภาคใต้ในครั้งนี้ เคลื่อนขบวนวันที่ 25 มกราคม 2567 ขนผลิตผลโครงการหลวง จากสถานีรถไฟจังหวัดลำพูน ขนส่งไปยังสถานีรถไฟบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 3 วัน เพื่อส่งผลผลิตจากเกษตรกรชาวเหนือสู่มือผู้บริโภคชาวใต้

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ ได้เข้าไปศึกษาและวิจัยกระบวนการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด เพื่อค้นหาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมที่สุด คุ้มทุนที่สุด รวมถึงศึกษาความสามารถของตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นฯ ว่าสามารถรักษาผลผลิตทั้งความสดใหม่และสารอาหารระหว่างขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ก่อนขยายผลสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยผลักดันให้การขนส่งระบบรางเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านโลจิสติกส์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนต่ำ การปลดปล่อยมลพิษน้อยกว่าการขนส่งทางถนน ซึ่งเป็นไปตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) กับ มูลนิธิโครงการหลวง, การรถไฟแห่งประเทศไทย, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และเอกชน เช่น บริษัท Energy Prime, KC TRAIN TRANSPORT รวมถึงอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมให้การสนับสนุน

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ