ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี GMI ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และคุณธนัญชนก พุ่มพวง รักษาการเลขานุการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ