ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มจธ. ร่วมคิกออฟปล่อยขบวนรถไฟตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง จากภาคเหนือ สู่ ภาคใต้ ขบวนแรก

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) บัณฑิตวิทยาลัยการจ […]

นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน (De-Carbonization) จากการอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์ […]

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)

Congratulations to Assistant Professor Dr. Watcharapoj […]