คุณอัจฉรา สุขสาคร ตัวแทนสมาคมสานสัมพันธ์จีเอ็มไอ (GMI Connect Associate) ได้ส่งมอบรองเท้าให้ GMI นำไปทำกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

เนื่องด้วยสมาคมสานสัมพันธ์จีเอ็มไอ (GMI Connect Associa […]