GMI ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา EPM FORUM ครั้งที่ 5

GMI ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา EPM FORUM ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “สร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้ และสร้างความมั่นคง”
บรรยายโดย คุณบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง จากกรมบังคับคดี
วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม เวลา 9:00 – 12:00 น.
รูปแบบ Online ผ่าน Zoom
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://kmutt.me/EPMFORUM5
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-6765885 (คุณเจี๊ยบ)

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ