20 ปี GMI วัยอลวน

บรรยากาศงานกิจกรรม 20 ปี GMI วัยอลวน ในวันเสาร์ที่ 14 ม […]