𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 & 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐨 2023

ทีมงานประชาสัมพันธ์ ออกบูธที่งาน ที่งาน 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 & 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐨 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

และได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ ChatGPT Generative AI กับการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
ผ่านมุมมองและประสบการณ์ โดย ดร. สุขยืน เทพทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ