โครงการดูงานต่างประเทศ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการดูงานต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานขององค์กรชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดโลกทัศน์ ศึกษาการทำงาน วิธีการประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของบริษัท หรือองค์กรในต่างประเทศ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในสังคมของชาวจีน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่ดูงาน อาทิเช่น Huawei Headquarters in Shenzhen, และ Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ทั้งนี้ได้มี ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล และนางสาวนันทิยา เถื่อนพังเทียม เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเดินทางไปกับนักศึกษา

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ