แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 8.30 – 14.30 น.
สถานที่ ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี มจธ.
โทร: 02-470-8446

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ