ออกบูธประชาสัมพันธ์และพบพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม ในงาน KMUTT’s University & Industry Networking

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และพบพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม ในงาน KMUTT’s University & Industry Networking
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้อง Food cabin โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยภายในงานมีการแนะนำสิทธิประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับจากโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรระยะเร่งด่วน EEC Type B ซึ่งทาง GMI ได้นำหลักสูตร Degree และหลักสูตร Non degree ภายใต้ SCALE มาประชาสัมพันธ์ในงานด้วย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ