นักศึกษา REM ดูงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และคอนโดมิเนียม

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ศึกษาดูงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และคอนโดมิเนียม ณ โครงการ THE SEA คอนโดมิเนียม และโรงแรม KOCCHIRA (Seahorse Hua Hin Resort) อ.หัวหิน และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์และโรงแรมบ้านทะเลดาว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 นำโดย ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จํานวน 11 คน เพื่อเรียนรู้แนวคิดและวิธีทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ พร้อมได้แรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การแบ่งกลุ่มการตลาดของลูกค้า และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจ

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ