นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 5

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19 คน
เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 5 เพื่อใช้เป็นห้องเรียน
และที่ตั้งสำนักงานของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารโครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการใช้พื้นที่ ซึ่งมีผู้บริหารโครงการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัท เลโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการจริง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเก่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ