ดร.ภัทร คุ้มพร้อม เป็นตัวแทนทีมงาน Global Engagement GMI ต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Jonathan Hoyin Chan จากคณะ SIT มจธ. และคณะนักศึกษาฝึกงานจาก University of Toronto ประเทศแคนนาดา

วันที่ 29 พ.ค. 2567 ดร.ภัทร คุ้มพร้อม เป็นตัวแทนทีมงาน Global Engagement GMI ต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Jonathan Hoyin Chan จากคณะ SIT มจธ. และคณะนักศึกษาฝึกงานจาก University of Toronto ประเทศแคนนาดา ที่มาร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนกับศูนย์วิจัย Innovative Cognitive Computing (IC2) มจธ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นเดือน ส.ค. 2567 โดยจะจัดชั่วโมงพูดคุยหัวข้อโครงงานด้าน Quntitative Analysis และ Computational Methods ในทุกๆ วันพุธ เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. นักศึกษาหรืออาจารย์ท่านใดสนใจร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนเชิญเข้าร่วมได้ในวัน-เวลาดังกล่าว ณ ห้องสมุด GMI และ/หรือ lab IC2 ชั้น 13 (12A) ตึก LX

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ