ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT ในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT ในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล เหรียญทองแดง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน
คุณศุภชัย แสงทอง เหรียญทองแดง บิลเลียด ประเภทชายเดี่ยว มือ 1 และ บิลเลียด ประเภทชายคู่ รุ่นทั่วไป
และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ว่ายน้ำ และฟุตซอล ได้แก่
ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี GMI
ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร GMI
คุณศรายุทธ อับดุลเราะห์มาน
คุณภูวดล ชินจอหอ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับที่ 28 จาก 68 สถาบันทั้งหมด ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 🥳

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ