ขอเชิญชวนเข้าร่วม MII Forum (Online)

ขอเชิญชวนเข้าร่วม MII Forum (Online) วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 18:00 – 21:00 โดย Zoom Meeting

หัวข้อ “การนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การตลาดสำหรับสินค้านวัตกรรม ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำอย่างไร”

เรียนรู้ เคล็ดลับ เทคนิค จาก คุณแบงค์ ดร.นิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

MII Forum นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา MIT628 Marketing & Innovation Commercialization หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (ปริญญาโท) (MII Program)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://kmutt.me/MII_Forum_Online

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ