ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

🎯“ปลุกพลังความมั่นใจ ปั้นบุคลิก”

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio by วิทยากรครูตุ้ย

ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติกว่า 6 ชั่วโมงเต็ม ในหัวข้อ
👉Session 1 สร้างความมั่นใจภายในสู่ภายนอก ส่งเสริมการเป็นผู้นำที่ดี
👉Session 2 การสร้างภาพลักษณ์แรกที่ดี การยืน การเดิน การนั่ง
👉Session 3 เทคนิคการสื่อสารกับการเป็นผู้นำ
👉Session 4 การใช้เสียงและภาษากายในการสื่อสาร

จัดกิจกรรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
เวลา 08:00 – 16:30 น.
ค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ
ศิษย์เก่า/บุคลากร มจธ. / ภายนอก 1,300 บาท
นักศึกษา GMI 500 บาท

✍️หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมจะแจ้งขั้นตอนการชำระเงิน
ภายหลังการปิดรับลงทะเบียน ผ่านทางอีเมล์ในวันที่ 9 เมษายน 2567
(ผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศแจ้งของทาง
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมเท่านั้น สิทธิ์จำนวนจำกัด )

📲สอบถามเพิ่มเติม : Line Official Account : @gmikmutt
02-470-9795 คุณบุ๋ม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เม.ย. 2567
https://forms.gle/nLekHrTZ6UYFNLyb6

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ