กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่ออาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 (N17) และ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 5 (S11) ชั้น 8
เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ