กิจกรรมทำบุญคณะประจำปี & Happy New year 2024

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้จัดโครงการทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสมเด็จพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพิธีทางศาสนาอิสลาม และพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา และความเป็นศิริมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประกวดการแต่งกายในธีม “อาชีพในฝัน” จับฉลากแลกของขวัญ ลุ้นรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในคณะอีกด้วย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ