ชื่อรายงาน : การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างวิธีแบบจำลอง CAPM กับวิธี P/E Ration ในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง : นายพรเทพ ลำธารวงศ์

บทคัดย่อ : การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างวิธีแบบจำลอง CAPM กับวิธี P/E Ration ในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง