ชื่อรายงาน : พฤติกรรมและแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก กรณีศึกษาผู้ใช้ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุมาพรรณ สกุลพานิช

บทคัดย่อ : พฤติกรรมและแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก\nกรณีศึกษาผู้ใช้ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ