ชื่อรายงาน : การศึกษาทัศนคติของการบริหารจัดการการเรียนการสอน รูปแบบ Project Based Learning ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ชื่อผู้แต่ง : นายสมหมาย โกศลเกียรติสกุล

บทคัดย่อ : การศึกษาทัศนคติของการบริหารจัดการการเรียนการสอน\nรูปแบบ Project Based Learning ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา\nเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)