ชื่อรายงาน : การศึกษาเชิงนโยบายด้านธุรกิจเพื่อควบคุม ร้านการ์ดเกมภายในกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง : นายพิจักษณ์ โสมดี

บทคัดย่อ : การศึกษาเชิงนโยบายด้านธุรกิจเพื่อควบคุม\nร้านการ์ดเกมภายในกรุงเทพมหานคร