ชื่อรายงาน : แผนธุรกิจเครื่องประดับนวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาถธิชา รัตนาวะไล

บทคัดย่อ : แผนธุรกิจเครื่องประดับนวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ