ชื่อรายงาน : โอกาสสำหรับการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการค้าคาร์บอนเครดิตอันสืบเนื่องจากพิธีการเกียวโต : กรณีศึกษาประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : นายไกรสรรค์ ชัยนาคอนันต์

บทคัดย่อ : โอกาสสำหรับการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการค้าคาร์บอนเครดิตอันสืบเนื่องจากพิธีการเกียวโต : กรณีศึกษาประเทศไทย