ชื่อรายงาน : การตลาดแนวใหม่ของตลาดค้าส่งขนมปังกรอบผ่าน สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายณชพล ฐานะอุดมมงคล

บทคัดย่อ : การตลาดแนวใหม่ของตลาดค้าส่งขนมปังกรอบผ่าน สื่อสังคมออนไลน์