ชื่อรายงาน : การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอัญมณี คำมุข

บทคัดย่อ : การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบ