ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาดีเด่นในด้านผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้องของมหาบัณฑิต

ประมวลภาพกิจกรรม