พิธีไหว้ครู GMI ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา GMI และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม