รับน้องรวม 2561

วันที่ 25 -26 สิงหาคม 61 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการรับน้อง ณ The Bloom By TV Pool เขาใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่น การเวียนฐานเล่นเกมต่างๆ การประกวดชุดรีไซเคิล และการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับน้องใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและซาบซึ้งปะปนกันไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกันนำสิ่งของไปบริจาค ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ งานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีการร่วมร้องเพลงและเต้นรำร่วมกับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ซึ่งทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม