พิธีเปิดหลักสูตร EMBA รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 National Taipei University of Technology (NTUT) ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตร EMBA รุ่นที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ และ Dean of College of Management, Taipei Tech เข้าร่วม

ประมวลภาพกิจกรรม