OGM ปันน้ำใจ

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 สาขาการบริหารจัดการองค์กร ได้จัดโครงการ OGM สานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ และไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายธีม Aloha ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และสร้างจิตสำนึกปลูกฝังความรักในสถาบัน

ประมวลภาพกิจกรรม