Byenior EPM

วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ได้จัดได้จัดกิจกรรมบายเนียร์ ณ เบญวดี รีสอร์ท พัทยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ พบปะพูดคุยระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีประกวดการแต่งกายธีมกีฬา มีกิจกรรมต่างๆมากมายและหาทุนสมทบเข้าเป็นเงินส่วนกลางของสาขา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น นมผง ผ้าอ้อม มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่นักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม