พิธีรดน้ำดำหัวเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามประเพณีแบบไทย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ประมวลภาพกิจกรรม