ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ภาคการศึกษา 1/2565 (รอบ3/2)

29 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( รอบ3/2)  วันอาทิตย์ที่ 3  กรกฎาคม  2565 

ประกาศรายชื่อ

      1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขา)  กรุณาตรวจสอบให้ครบทุกหน้า

 

หากพบปัญหาในการแอดไลน์หรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
โทร.084-676- 5885   
อีเมล  gmi@mail.kmutt.ac.th
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม