ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษา 2/2565 (รอบ 1)

7 กรกฎาคม 2565

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ 
 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2565 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา    ปีการศึกษา 2/2565 (รอบ 1)


ลิงก์ ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์    (ต้องชำระภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
- ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ
-  ลิงก์ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่และกิจกรรมอื่นๆ

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม