ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

19 กรกฎาคม 2564

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนหลักสูตร (จำกัดจำนวนทุนการศึกษาตามหลักสูตร)

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

สนใจ สมัครได้ที่นี้

หมดเขต รับสมัคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม