ศึกษาดูงาน Toyota & Yusen Logistics

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม​ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานโตโยต้า​ บ้านโพธิ์​ เพื่อเรียนรู้การออกแบบซัพพลายเชน​และกิจกรรม​โลจิสติกส์​เพื่อรองรับ Toyota Production System โดยรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสายการผลิต หลังจากนั้นเดินทางไป Central Logistics Center ของบริษัท Yusen Logistics​ เพื่อเรียนรู้การจัดการคลังสินค้าโดยผู้ให้บริการ​โลจิสติกส์​ชั้นนำระดับโลก อีกทั้งเรียนรู้จากการวางแผนและการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้วิชาการจัดการโลจิสติกส์​และซัพพลายเชนสำหรับผู้ประกอบการ​

ประมวลภาพกิจกรรม