พิธีไหว้ครู GMI ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา GMI เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ประมวลภาพกิจกรรม