GMI สานสัมพันธ์ สานรักษ์สู่ทะเล 2562

วันที่ 7- 8 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม "GMI สานสัมพันธ์ สานรักษ์สู่ทะเล" ณ Royal Palace Hotel & Royal Twins Palace Hotel พัทยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ โดยภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่น กิจกรรมสันทนาการเล่นเกมตามฐานของสาขาต่างๆ การประกวดเต้นประกอบเพลง และการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับน้องใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและซาบซึ้งปะปนกันไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CSR ร่วมกันปลูกปะการัง ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน จ.ระยอง ซึ่งทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม