พิธีรดน้ำดำหัวเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามประเพณีแบบไทย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยความอบอุนและความบันเทิงในเวลาเดียวกัน

ประมวลภาพกิจกรรม