EPM ศึกษาดูงานบริษัทในเครือ CP

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารของบริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต กิจกรรมโลจิสติกส์ภายในโรงงาน และการกระจายสินค้า หลังจากนั้นเดินทางไปศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทอง เพื่อเรียนรู้การจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งเรียนรู้จากการวางแผนและปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้วิชาการจัดการซัพพลายเชน

ประมวลภาพกิจกรรม